The 2010 Haiti Team
USA: Rick M., Eric M., Rio C.
Haiti: Gigi, Plaicier, Frito, Vestal, Amicia (D.D.), Zachary, Pastor Philip